Herlees de chat met prof. Carl Devos

 • Indien De Wever nu in A'pen een coalitie vormt met de stadslijst van Janssens, wordt hij dan niet in één klap volstrekt ongeloofwaardig?
 • BDW kondigde aan met alle partijen te zullen spreken. Dan zal wellicht blijken dat een coalitie met het VB en Groen inhoudelijk niet kan. Waardoor de stadslijst nodig is. Het is niet omdat partijen elkaar bestrijden in de campagne, dat ze nadien geen meerderheid kunnen vormen. BDW zal vermoedelijk zijn best doen om te tonen dat hij echt probeerde een bestuur zonder de socialisten te vormen, pas als dat niet lukt ... rest hem geen andere mogelijkheid. Maar de (on)geloofwaardigheid van een coalitie is in zekere zin al een luxeprobleem: dan is die coalitie er al. Het valt te vrezen dat dat een zeer moeilijke opgave zal zijn? Zal BDW verzoenende burgemeester zijn, of zal de partijvoorzitter het in hem overnemen? Hoe rancuneus is men bij de verliezers? Zij die al de ervaring hebben, de dossiers kennen, de netwerken hebben met de administratie ... zullen zij constructief zijn dan wel stokken in de wielen steken om BDW te doen struikelen. Dan dreigt er een herhaling van de discussie na de coalitievorming in 2010: zijn ze er uit geduwd, of wilden ze gewoon geen verantwoordelijkheid dragen... Het voordeel hier is dat deze coalitie tegen eind december in principe rond moet zijn, waardoor we niet naar een debacle van vele maanden en maanden gaan...
 • Uit de houding van Bart De Wever lijkt het dat zijn partij in een cordon sanitaire zou kunnen terecht komen. Gaat hij niet geïsoleerd geraken en zijn macht daardoor niet kunnen verzilveren ?
 • er zijn zeker voorakkoorden tegen N-VA, en die partij wordt als winnaar ook in sommige gemeenten buiten gesloten, maar dat is niet uniek voor N-VA. Naast Kortrijk zijn er nog voorbeelden van de uitsluiting van de grootste partij, waar het niet om N-VA gaat. En N-VA werkt daar ook aan mee.
 • Betekent de gele golf voor u dat nog meer Vlamingen onafhankelijkheid willen of is dit nog een soort afrekening van oude politieke cultuur?
 • de uitslag interpreteren is moeilijk, altijd, maar zeker bij lokale verkiezingen. Ik denk dat je deze uitslag niet kan verklaren door enkel op lokale factoren te wijzen, er moet m.a.w. wel een nationale onderstroom in zitten. Anderzijds: CD&V blijft de grootste partij in de steden en gemeenten. Maar N-VA won overtuigend het 'nationale referendum' dat in de uitslag van de provinciale verkiezingen word gezien. Om allerlei redenen kan je die provinciale verkiezingen inderdaad zien als een nationale test, en daar kwam N-VA dan weer als sterkste uit. Zelfs nog sterker dan in 2010. Je kan deze uitslag dus een beetje lezen zoals je wil, maar m.i. is deze uitslag (ook in de steden en gemeenten waar N-VA, hoewel niet de grootste, toch fors doorstoot) ook een nationale uitslag.
 • als ik de uitslagen voor de provincieraden globaal (dus de optelsom maak) bekijk, denk ik dat NV-A eigenlijk geen progressie maakte ten opzichte van de federale verkiezingen een paar jaar terug? En zelfs serieus achterblijft op de laatste (federale) peilingen van DS/VRT? Of maak ik een denkfout?
 • Volgens berekeningen van mijn VUB-college Kris Deschouwer, gisteren op de VRT, gaat N-VA er in 2012 op vooruit (provincieraadsverkiezingen) t.o.v. 2010. Volgens zijn extrapolatie van 28,4% (2010) naar 31,7%. Daarom zei BDW gisteren dat N-VA er nog op vooruit is gegaan in vergelijking met 2010.
 • Wat is Uw mening Prof van het feit dat men de N-VA ondanks hun overwinning via voorakkoorden uitgesloten wordt ? Welke voedingsbodem zijn de traditionale partijen hiermee onbewust aan het bewerkstelligen ?
 • voorakkoorden zijn van alle tijden, helaas. In 2006 in ong. 75% van de gemeenten, in 2010 wellicht in nog meer gemeenten, door de onzekerheid die het succes van N-VA met zich meebracht. Maar we weten uit onderzoek dat ong. 50% van de voorakkoorden door de kiezer onderuit wordt gehaald. Voorakkoorden zijn dus niet typisch voor een verkiezing met een sterke N-VA en zijn niet exclusief tegen N-VA gericht. Ze zijn geheim, dus moeilijk te onderzoeken, maar ik vermoed dat er inderdaad vaak gesloten zijn om zich te wapenen tegen N-VA. Maar N-VA heeft er ook zelf gesloten.
 • BDW's tocht naar het stadhuis leek perfect georchestreerd en moest duidelijk een grote sérieux uitstralen. Er kon amper een lachje af. Waarom is die ernst zo belangrijk?
 • Het is ook een ernstige zaak. Ik heb gemerkt dat BDW zeer goed beseft welke gigantische druk er nu op zijn schouders ligt. Hij kon terecht gelukkig zijn gisteren, maar in gesprekken bleek dat hij weet hoe moeilijk zijn opdracht in Antwerpen is. Misschien vergaat het lachen je wel bij zo'n vooruitzicht. Maar op de fuif nadien zal hij wel plezier gemaakt hebben. Kwestie is ook om niet te lacherig te doen als je net die rol hebt gekregen, die van burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen.
 • Wat Q doet is wettelijk, maar zou toch niet mogelijk mogen zijn? Of wel?
 • Dat is wettelijk: de vereiste is dat je een meerderheid hebt, niet dat die meerderheid moet bestaan uit partijen die de verkiezingen wonnen, of toch minstens één winnaar.
 • Kan de coalitie tussen VLD, Spa en N-VA in Kortrijk opgezegd worden als bv. Spa een gunstiger aanbod krijgt van CD&V, ik denk dan maar aan eerste schepen en miss enkele belangrijke posten? En heeft de winnaar geen initiatiefrecht? mvg
 • zolang de voordrachtakten niet gestemd zijn, kan dat, maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk
 • Uit het debat bleek gisteren dat de traditionele partijen eigenlijk nog de onderstroom in Vlaanderen niet begrepen hebben. Ook Di Rupo bleek doof aan die kant. Dat garandeert echt wel een patstelling in 2014. Of schat ik iets verkeerd in ?
 • het debat gisteren op één was zeer interessant. Ik vraag me af in welke mate ze daar lessen uit getrokken hebben voor het debat straks om 20u op canvas (terzake). Misschien, nu het stof wat is gaan liggen, zien ze de zaken scherper en hebben ze een beter verweer tegen BDW, die gisteren meteen de toon zette en alle andere liet meepraten in zijn format: die van de opmars naar 2014. Een ding moet nu zonneklaar zijn: de traditionele partijen hopen er best niet op dat het succes van N-VA voor 2014 vanzelf zal verdwijnen. N-VA blijft winnen, op basis van de provincieraadsverkiezingen zelfs nog meer, nog meer dan in 2010. Dus blijft de vraag prangender dan ooit: wat zetten de anderen daartegenover? Ze hebben nog anderhalf jaar om daar over na te denken, maar de kiezer waarschuwen voor N-VA of elke andere fixatie voor N-VA is niet het antwoord.
  Het zal van en uit de traditionele partijen zelf moeten komen, en uit de federale regering die zo cruciaal is om die moeder der verkiezingen in 2014 te winnen. De traditionele partijen hebben geen enkele reden om daar gerust in te zijn. Zelfs al komt de confederale revolutie er niet in 2014, ze hebben geen marge om dan nog meer zetels te verliezen. Want anders rest hen niets anders meer dan Van Rompuy-strategie te volgen: geen federale regering zonder een nieuwe staatshervorming.
 • Beste Professor, mijn blauw hart bloed in Gent. Toch ben ik van mening dat Open VLD best voor een oppositiekuur kiest. Zou dit strategisch niet zinvoller zijn dan een ondergeschikte rol te spelen in een rood/groene gemeenteraad?
 • ik denk dat Open VLD ongewild kiezers naar het kartel van Termont heeft gedreven: OVLD heeft zo paars bezongen en gewaarschuwd voor het einde van paars (nl. een bestuur met N-VA), dat kiezers naar Termont zijn gelopen om alvast de beste garantie op paars te ondersteunen. Stel dat N-VA de grootste was, dan kon Bracke met OVLD een coalitie vormen (en ev. met CD&V), die vrees leefde bij sommigen in Gent. Als je paars, dat toch zo goed was aldus OVLD, wil redden, dan koos je in Gent het best voor Termont... Die heeft er zelf baat bij om een coalitie te sluiten, al is het maar om Groen in zijn kartel wat onder controle te kunnen houden, dan kan hij de groenen wijzen op de andere visie van coalitiepartner OVLD
 • Beste prof. Over de hele sociale media lijkt een scheldtirade aan de gang die Dewever als fascist voorstelt en steevast een vergelijking trekt met de verkiezingen van de jaren 30 in Duitsland. De vergelijkingen met Hitler zijn nooit ver weg. Ik vind dit persoonlijk een hoogst merkwaardig verschijnsel en voer voor psychologen. Wat is uw kijk hierop?
 • Dat dit intellectueel oneerlijk en er zeer ver over is. BDW vergelijken met Hitler, dat is te zot voor woorden. Blijkbaar zijn er mensen die de overwinning van N-VA moeilijk kunnen accepteren. Hoe langer men op die N-VA op die manier inhakt, hoe sterker men die partij maakt. Uit de reacties van de partijvoorzitters blijkt dat ze hun fixatie op N-VA nog niet verloren zijn. Ze waarschuwen voor die partij, in plaats van er zelf iets tegenover te stellen. Dat is schrijnend: breng zelf een inhoudelijk sterk verhaal, stap niet in de format van BDW als je N-VA wil verslaan, zet de kracht van het regeren tegenover de kracht van de verandering, en we hebben ook een veel interessanter en minder anti-politiek politiek en intellectueel debat.
 • Heeft de CD&V de verkiezingen verloren? de VRT haalt daarvoor de resultaten van de provincies naar voren, maar bij de gemeenten ziet men toch dat de CD&V toch goed heeft standgehouden. Wat denkt u?
 • het is hoe je het bekijkt: in veel steden en gemeenten ging CD&V achteruit, maar gezien de sterke positie van 2006 was dat te verwachten. Ze blijft de grootste partij en gaat (21,5 tov 17%) er in de provincieraadsverkiezingen zelfs op vooruit tov 2010. Je kan dus zeggen dat ze verkiezingen verloor, maar CD&V is zeker niet de grote verliezer, en er zijn zelfs tekenen (zoals de vooruitgang tov 2010) dat CD&V het beter doet. Dus ja, standgehouden. Maar tevreden zijn met een beperkt verlies is geen teken van sterkte ...
 • Beste prof. Is het niet ondenkbaar dat de stadslijst er zou voor kiezen om naar de oppositiebank te verhuizen.Dewever verklaarde meermaals dat hij liever niet met de sp.a wil samengaan. hij heeft toch alternatieven om de daad bij het woor te voegen
 • Geachte professor. Ik miste enige kritische bemerkingen (ook van uw kant) op de onzin die een aantal politici tijdens het debat gisteren verkondigden. Zo grijpt BDW lokale verkiezingen aan om 'confederalisme' op de agenda te zetten en te eisen van Di Rupo dat hierop zou ingegaan worden, terwijl de N-VA statuten duidelijk voorschrijven dat zijn geen confederaal België willen, maar een onafhankelijk Vlaanderen. Echter niemand van politici, journalisten, opiniemakers die deze BS aanklaagt.
 • Als de stadslijst naar de oppositie gaat en zo de coalitievorming blokkeert ... is dat vooral een slechte zaak voor de stadslijst, BDW zal dan kunnen zeggen dat ze hem echt willen doen struikelen.
  door prof. Carl Devos edited by dS Online 10/15/2012 11:48:02 AM
 • Dat BDW gisteren het confederalisme op de agenda zetten ligt geheel in de lijn van zijn campagne. Hij heeft zelf altijd gezegd dat het een test was voor de regering Di Rupo. En zijn test is geslaagd, dus lanceerde hij die oproep, met het gekende en verwachte antwoord. Natuurlijk gaat de PS daar niet op in, maar dat is net het punt dat BDW wil maken: kijk eens hoe die Franstaligen geen oren willen hebben naar de stem van Vlaanderen! Het confederalisme is een tussenfase naar separatisme, het klinkt zachter, maar wie weet wat achter de term zit weet ook dat je eigenlijk pas echt naar het confederalisme kan via de omweg van het separatisme.
 • Is dat democratie? Wat in Kortrijk gebeurd.
 • ja, ook dat is democratie: snel en slim met anderen samen zitten om zo een meerderheid (democratie) te vormen tegen de winnaar, en daarbij respecteren ze alle democratiche spelregels. Maar eervol kan je dit niet noemen.
 • Beste, als iedereen (vriend en vijand) het er over eens is dat Antwerpen goed werd bestuurd de afgelopen 10 jaar. Hoe kunnen politici nu dan nog zeker zijn dat goed bestuur loont?
 • Dat is een beetje het gevoel dat bij veel uittredende burgemeesters en colleges leeft: er was tevredenheid over ons bestuur, en toch verloren we de verkiezingen. Soms was de winnaar (vaak N-VA) vrij nieuw, met nieuwe en onervaren mensen, of voerden ze niet eens zo'n indrukwekkende oppositie of hadden ze geen programma dat veel beter was dan al de rest. Dus moet het succes van die uitdager en de slechte resultaten van wie nochtans goed bestuurde het resultaat zijn van krachten die met die gemeenten niet veel te maken hebben.
 • Beste professor,
  Is het niet tijd om een ander kiessysteem uit te dokteren? Het is toch democratisch vanzelfsprekend dat de grootste partij de burgemeester levert?
 • daar hebben ze al eens veel, veel tijd in gestoken, nav de Lambermontstaatshervorming. Toen heeft men in de Vlaamse regering Dewael (waar is de tijd) daar veel over gepraat. De eis van Open VLD (rechtstreekse verkiezing) is nooit in een regeerakkoord of decreet gekomen. Ook in het nieuwe kiesdecreet niet (van 2011); het ziet er dus niet naar uit dat dat er snel komt.
  Als het een troost mag zijn: 95% van de burgemeester in 2006 kwam uit de top 3 van de meest populaire kandidaten, ik geloof dat ruim 80% de kandidaat was me het meeste voorkeurstemmen. Hoe het nu zit weet ik niet, maar het zal wellicht weer in die richting gaan, ook zonder rechtstreekse verkiezing. Die heeft ook nadelen (cohabitation). Als je die wil wegwerken moet je het hele lokale systeem best aanpassen.
 • Is het succes van PVDA in Antwerpen het resultaat van het te gematigde karakter (centrum) van de SPA of is het eerder een anti-rechts reactie tegen NVA? Of beide? En hoe past Groen dan in dat plaatje?
 • het succes van PVDA was een van die verrassingen van gisteren (naast bv. het grote succes van N-VA en grote verlies van het VB). Dat Janssens de verkiezingen verloor is het spiegelbeeld van zijn winst in 2006. Toen stemde links in A'pen samen, nu verdeeld. En dat kost Janssens zijn overwinning, terwijl rechts nu hergroepeerde onder N-VA en die zo kon domineren. Het succes van PVDA moet een wake up call zijn voor Groen en zeker sp.a. Die laatste was ontgoochelend gisteren. Alvast een grotere verliezer dan CD&V en minstens zo slecht als Open VLD. Na al die nederlagen slaagt sp.a er nog niet in om de juiste lijn te vinden. Ze schoven op naar het centrum en lieten links ruimte, maar dat levert hen ook in dat centrum geen sterke positie op. Ook de score van Groen is een teken dat sp.a daar mogelijkheden laat liggen.
 • Wij hebben Vlaanderen van een extreemrechts smet bevrijd. Wij zetten het democratisch nationalisme op de kaart. Dat verklaarde Siegfried Bracke, lijsttrekker voor N-VA in Gent, na de overwinning van zijn partij in tientallen gemeenten". Wat vindt u van deze uitspraak professor, heeft hij gelijk
 • Dat daar waarheid in zit. Mocht men in 2006, na de historisch grote score van het VB, gezegd hebben dat er zes jaar later een partij zou komen die het VB onderuit zou halen, dan had men daar toen een staande ovatie aan gegeven. Het is een verdienste van N-VA dat ze die kiezers van bij het VB terug haalde. Die waren in 2006 (en 2004) in grote getale naar het VB gestapt, en ze kwamen toen van andere, centrumpartijen. Nu zijn ze daar naar terug gekeerd.
 • De traditionele partijen, zo bleek uit het debat, blijken niet te merken dat er écht iets aan de hand is in vlaanderen. Men doet alsof deze uitslag een glorie is voor de regering Di Rupo... Ook voor Di Rupo zijn het enkel gemeenteraadsverkiezingen... met die ingesteldheid is de patstelling gegarandeerd in 2014. Hoe moet dit verder ?
 • De reactie van EDR was voorspelbaar (wat kan hij anders zeggen, 'ja laten we het confederalisme invoeren'?) maar hij moet niet denken dat dit zonder gevolgen zal blijven voor zijn regering. De invloed van N-VA is maar zo sterk als de mate waarin CD&V, Open VLD en SP.A zich daardoor laten beïnvloeden. Veel hangt van hun koelbloedigheid af. Maar het kan niet anders dan dat er effecten zullen zijn. CD&V zal meer druk zetten op de zesde staatshervorming, die te traag opschiet in de federale regering (door vertraging vanuit MR, die zeker wil zijn dat alles pas vanaf 2014 kan verschuiven?). Open VLD moet nu nog harder tegen belastingen vechten. SP.a moet dringend een nieuw inhoudelijk en ideologisch elan vinden, en dat zullen ze toch moeten laten zien in de federale regering ... die kan niet onbewogen blijven na zondag.
 • Denkt u dat het Vlaams Belang op termijn werkelijk zal verdwijnen als partij na deze fikse nederlaag?
 • Neen. Ik denk dat het VB een blijver is, niet meer op het niveau van 2004/2006, maar misschien rond de 10% of minder. Er is plaats voor een extreme, radicale anti-migratie en -islampartij in ons systeem. Maar naarmate ze kleiner worden gaat ook de dreigende kracht ervan achteruit, ze zullen dus niet meer de zweeppartij zijn die ze ooit waren. Ze waren nooit beleidspartij, maar ze konden toch wel druk zetten op de andere partijen, en dat hebben ze gedaan. Maar nu vermindert die kracht enorm. De vraag is ook wat ze kunnen doen om weer te versterken. Iets anders dan dat radicale verhaal van FDW lijkt er niet te zijn. Dat radicale verhaal jaagt ook veel kiezers weg, zodat ze nog enkel de meest radicalen overhouden. Maar als ze die harde retoriek laten vallen of vervangen, wat blijft er dan nog over als eigenheid van het VB? Die partij zit gevangen in de val van het radicale FDW-verhaal: met verliezer ze kiezers, zonder houden ze er geen meer over.
 • Vreemd nieuws in Mechelen dat Caroline Gennez de NVA benaderd zou hebben om Bart Somers buiten spel te zetten. Is dit niet eerder een truc van de NVA om zichzelf belangrijker te maken voor coalitievorming en verdeeldheid te zaaien onder de voormalige coalitiepartners?
 • ik weet niet of dat verhaal klopt, maar er wordt vandaag veel 'gespind': allerlei verhalen worden de wereld ingestuurd, vooral om er beter uit te komen of de ander te beschadigen. De coalitievorming nu is typisch voor lokale verkiezingen: snel en chaotisch, met onvoorspelbare uitkomst soms, en met veel geruchten en verhaaltjes. Ik kreeg ze ook te horen, de drama's van de huilende burgemeesters (dus niet enkel PJ) die plots buiten spel stonden na een nachtelijke vergadering in een afgelegen restaurant ...
 • Wordt het werk van Elio di rupo niet moeilijker op twee fronten ? enerzijds de opkomst van extreem links in Wallonië, anderzijds het succes van de NVA in Vlaanderen. Als zowel de PS als de vlaamse regeringspartijen zich respectievelijk links en rechts moeten profileren ziet het er dan wel goed uit voor de samenhang van zijn ploeg ?
Powered by ScribbleLive Content Marketing Software Platform