Regeringscrisis

  'Brussel is Brussel en Antwerpen is Antwerpen'
  De nieuwe minister van onder meer telecommunicatie, Philippe De Backer (Open VLD), is ook de hoofdonderhandelaar voor zijn partij in Antwerpen. Daar probeert N-VA een coalitie te smeden met SP.A en Open VLD. Volgens De Backer gaat de politieke toestand in Brussel niets veranderen aan die coalitiegesprekken in Antwerpen. ‘Brussel is Brussel en Antwerpen is Antwerpen,’ zei hij op radio 1.
  Michel vertrokken naar Marrakech
  Premier Michel is even na 19 uur opgestegen vanop Melsbroek. De bestemming: Marrakech. Daar vindt morgen een internationale top plaats rond het Global Compact for Migration. Meer dan 160 landen komen er samen om het pact aan te nemen.  Op 19 december volgt de stemming over het pact  in New York op de Algemene Vergadering van de VN.
  'N-VA maakte een maatschappelijke fout'
  De Belgische regeringsperikelen zijn ook in het buitenland nieuws. In het Nederlandse politieke praatprogramma Buitenhof kreeg de N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover kritiek van de hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Peter Vandermeersch, die het onzin noemde dat Marrakech zou leiden tot ongecontroleerde migratie. De campagne die N-VA daarover op sociale media voerde, was 'niet alleen een strategische, maar ook een maatschappelijke fout', aldus Vandermeersch, die er bovendien op wees dat vijf van de zes beweringen uit die campagne 'totaal fout' waren. Gevraagd waarom de N-VA, die met Theo Francken de staatssecretaris voor Migratie leverde, niet eerder bedenkingen had geformuleerd, opperde De Roover dat het migratiepact nu pas 'op de regeringstafel' is gekomen. Vandermeersch lachte dat weg: 'De N-VA is de grootste regeringspartij. Als zij iets op tafel wil leggen, doet ze dat.'
  Vluchtelingenorganisaties vragen heropening opvangplaatsen en meer personeel
  Zes vluchtelingenorganisaties vragen de heropening van opvangplaatsen in de onthaalcentra en een versterking van het personeel bij alle betrokken diensten. De organisaties willen vooral dat minister De Block de beperking opheft die voormalige staatssecretaris Theo Francken op 22 november oplegde aan het onthaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, waar sindsdien per dag maar 50 mensen geholpen worden. Daardoor moesten de voorbije dagen kandidaat-vluchtelingen de nacht op straat doorbrengen. In de wachtrij die door de maatregel ontstond, werd ook een baby van twee maanden met onderkoelingsverschijnselen aangetroffen. Dokters van de wereld, CIRÉ-ASBL, Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen-BxlRefugees en CNCD-11.11.11 hebben daarover een gezamenlijke brief geschreven aan de nieuwe minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block. (belga)

  N-VA bepaalt of Michel II zal slagen

  De StandaardDe minderheidsregering-Michel II moet op zoek naar partners. De N-VA blijft de logische eerste gegadigde, maar tegelijk wordt ook Groen de hand gereikt. ‘W...
  Charles Michel is aangekomen in Marrakech
  Onze premier is aangekomen in Marrakech, waar hij vandaag nog de Belgische steun voor het VN-Migratiepact zal uitspreken. Meer dan 160 landen komen er samen om het pact aan te nemen. Op 19 december volgt de stemming over het pact in New York op de Algemene Vergadering van de VN.
  Maakt de regering-Michel II een kans? Voormalig premier Leterme twijfelt. Als het parlement alles blokkeert, ook zaken waarover al akkoorden bestonden binnen de vorige regering, dan resten alleen vervroegde verkiezingen, denkt hij.
  Chili gaat niet naar Marrakech
  Chili gaat niet naar de internationale conferentie in Marrakech die in het teken staat van het VN-Migratiepact.  Het land heeft de teksten van het pact midden juli nog goedgekeurd in New York, maar is nu van mening veranderd.  
  Chili werd de voorbije jaren geconfronteerd met zo'n 150.000 à 200.000 immigranten uit Venezuela en stelt daarom dat 'de standaarden die het document handhaaft, zijn niet toepasbaar in het kader van het Chileense migratiebeleid'. 

  Pleegt premier Michel een staatsgreep?

  De StandaardN-VA ligt uit de regering-Michel I, Michel II gaat door met een minderheidskabinet. Premier Michel trekt niet naar de koning om het ontslag van de regering...
  Van de eerste centrumrechtse regering in jaren hadden de krantencommentatoren meer verwacht. En over wat deze laatste maanden gaan brengen, heerst somberheid. Om nog maar over de nieuwe verkiezingen in mei (en wat daarna komt) te zwijgen.
  Kersvers minister Philippe De Backer: 'Brussel is Brussel en Antwerpen is Antwerpen'
  Als het van Philippe De Backer (Open VLD), die sinds gisteren minister is, afhangt dan zullen zo veel mogelijk steden blauw kleuren, maar hij wil die onderhandelingen niet laten interfereren met elkaar. Dat zegt hij op Radio 1. 'Brussel is Brussel en Antwerpen is Antwerpen. Ik probeer daar liberale accenten in het bestuursprogramma te krijgen en dat lukt vrij aardig. We werken daar verder om een sterk stadsbestuur te krijgen. Het is de bedoeling om snel te landen, voor het eind van het jaar.'
  Bijkomend taakje van De Backer vanaf nu: meerderheden zoeken in het parlement. 'Ik verwacht dat de dingen worden afgewerkt', klinkt het. 'Ik reken specifiek op de verantwoordelijkheid van de fracties om te kijken bij welke belangrijke dossiers zij steun kunnen geven. Dit zou werkbaar moeten zijn.' 

  COMMENTAAR. Blijft het federale niveau bestuurbaar?

  Voor België is het experiment met een minderheidsregering ongezien. Het vraagt een grote maturiteit van de regering en van de oppositie. 
  Lorin Parys: 'N-VA is er moedwillig afgereden door Marrakech-coalitie'
  ‘We zijn er moedwillig afgereden door de overige partijen in de vorige regering-Michel’,  zei Lorin Parys, sinds zaterdag de nieuwe ondervoorzitter van de N-VA, in De Ochtend op Radio 1. ‘Terwijl voorzitter Bart De Wever nog een compromis op tafel heeft gelegd, namelijk dat we ons wel konden vinden in een onthouding over het VN-Migratiepact, waren de andere regeringspartijen al bezig de Marrakech-coalitie te vormen. Daar hebben we onze wenkbrauwen over gefronst. Je kan zeker zeggen dat we er moedwillig zijn afgereden.’
  Op de vraag of N-VA een motie van wantrouwen tegen de nieuwe minderheidsregering van premier Charles Michel zou steunen, wilde Parys naar eigen zeggen niet vooruitlopen. ‘Dat ligt nu in handen van de Marrakech-coalitie. Wij gaan er nog steeds vanuit dat de volgende verkiezingen pas binnen vijf maanden plaatsvinden. Tot dan gaan wij constructief het beleid bestuderen, van dossier tot dossier.'

  Alexander De Croo: ‘Een gouden kans om de lat hoger te leggen’

  Hij had deze week een paar keer een déjà-vugevoel, geeft Alexander De Croo toe. De liberale vicepremier trok in 2010 zélf de stekker uit de regering-Leterm...

  Theo Francken: ‘CD&V en Open VLD hebben alle frustraties over steile opmars N-VA in een keer uitgespuwd’

  Na zijn ontslag uit de federale regering koestert voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) naar eigen zeggen geen rancune teg...
  Premier Charles Michel is aangekomen op de conferentie in Marrakech, samen met 149 andere delegaties.
   
  VN-Migratiepact formeel aangenomen
  De VN-top in Marrakech is officieel van start gegaan, waardoor het pact de facto wordt aangenomen door alle aanwezige delegaties. Dit engagement vertaalt zich op 19 december in een echte goedkeuring. Die gebeurt in New York. 
   
  Politievakbonden hopen zo snel mogelijk De Crem te spreken
  De politievakbonden trekken de stakingsaanzegging bij de politie niet in. Ze begrijpen dat de nieuwe ministers van de federale regering nu even de tijd nodig hebben om zich in te werken, maar willen wel zo snel mogelijk een onderhoud met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Dat meldt Joery Dehaes van ACV Politie.
  Merkel geeft toespraak
  Duitse bondskanselier Angela Merkel krijgt lang applaus na haar speech in Marrakech
  ‘Internationale samenwerking is de enige mogelijke route’, zei Merkel op het podium van Marrakech

  ‘We hebben gezien dat landen het niet alleen kunnen doen.’ Net als anderen verdedigde ze internationale samenwerking om migratie ‘veiliger, ordelijker en legaal’ te maken. Maar in tegenstelling tot anderen leek het alsof Merkels engagement meer is dan alleen maar mooie beleidsverklaringen. De kanselier lijkt de laatste politieke strijd van haar carrière te hebben geïdentificeerd.
   
  Merkels migratiestandpunt krijgt binnen Europa stevig weerwerk vanuit Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië, Slovakije, België en Italië. Op dat nationalistisch geïnspireerd verzet had ze ook een antwoord klaar. ‘Angst over de globalisering wordt misbruikt door tegenstanders van het pact, die misinformatie verspreiden’, klonk het kalm. ‘We moeten erop vertrouwen dat een multilaterale aanpak, waar de VN na de Tweede Wereldoorlog op gebouwd werd, werkt.
   

  ‘Politieke blokkades wegen op investeringsklimaat’

  De StandaardEconoom Geert Noels vreest dat het Belgische bestuursmodel op weg is naar ‘permanente politieke blokkades’.
  Filip Dewinter trekt naar de Raad van State
   
  Volgens federaal parlementslid voor Vlaams Belang Filip Dewinter is de goedkeuring van het VN-Migratiepact door België ongrondwettelijk. Hij noemt de beslissing op Twitter 'een halve staatsgreep'.

   

  Asielzoekende mannen blijven in de kou staan aan Klein Kasteeltje

  Zowat 100 vrouwen en kinderen en zes minderjarigen mochten vanmorgen hun asielaanvraag indienen in Klein Kasteeltje. Maar zowat 150 mannen werd de toegang ...
   
  Michel speecht in Marrakech: 'België zal aan de juiste kant van de geschiedenis staan'
   
  'Ik werd dit weekend geconfronteerd met een politieke crisis, maar ik heb het vertrouwen gekregen van het parlement om dit pact goed te keuren', zei premier Michel. 'Ik kies ervoor om samen te werken, en België zal aan de juiste kant van de geschiedenis staan.'
   
  De premier kreeg meermaals applaus van het publiek tijdens zijn speech.
  Groen: 'Logisch dat premier Michel het vertrouwen vraagt aan het parlement'
   
  Kamerfractieleider voor Groen Kristof Calvo vindt dat de regering 'binnen een redelijke termijn' het vertrouwen moet vragen aan het parlement. 'Ons interesseert wat de regering inhoudelijk gaat doen', aldus Calvo. 'Het is een goede zaak dat klimaat een van de prioriteiten is, en ook koopkracht is terecht een prioriteit. Maar wij willen weten wat ze precies gaat doen. En daaruit zal dan moeten blijken of de regering voldoende vertrouwen kan krijgen.'
  Michel: 'Migratiepact garandeert juist een efficiënt en streng asielbeleid'
  'Dit pact is juist een garantie op een efficiënt en streng asielbeleid, maar met respect voor fundamentele waarden', vertelde premier Charles Michel na afloop van zijn speech aan de verzamelde pers.
  Toch trapte hij niet na naar zijn voormalige coalitiepartner. Over toekomstige coalities met de Vlaams-nationalisten wou hij geen uitsluitsel geven. ‘Ooit dachten we dat het onmogelijk was een coalitie te sluiten met de N-VA, en vervolgens deden zij ernstige compromissen zoals het communautaire in de koelkast te steken. Je kan nooit uitspraken doen voor je verkiezingsresultaten hebt.’
  Maar wie dacht dat de premier zijn toespraak na de regeringscrisis juist zou wikken en wegen, kwam ook bedrogen uit. ‘Er zijn momenten in het politieke leven waarin je de belangen op korte termijn en politieke spelletjes met afwegen met belangen op lange termijn’ zei hij tegen de Belgische pers.
  SP.A eist vertrouwensstemming
  De SP.A eist dat Charles Michel morgen tekst en uitleg komt geven in het parlement en een vertrouwensstemming vraagt over zijn plannen. Zonder zo’n stemming is er geen regering en geen meerderheid in het parlement voor welk beleidsplan dan ook, zegt de partij.

  De socialisten kondigen ook aan dat de partij zelf concrete voorstellen zal doen in het parlement en kondigt meteen aan dat ze de btw-verlaging op elektriciteit van 21% naar 6% op tafel gaat leggen.
  N-VA vraagt een vertrouwensstemming en een regeringsverklaring

  De N-VA vraagt van de regering Michel II een regeringsverklaring en een vertrouwensstemming, meldt Het Laatste Nieuws.  'We gaan geen technische chaos veroorzaken, maar we gaan ook geen politieke ontwerpen goedkeuren voor we weten in welk spel we zitten', zei fractieleider Peter De Roover aan de krant.
  Komt er een vertrouwensstemming?
  Zowel N-VA als SP.A en Groen vragen dat premier Michel het vertrouwen aan het parlement vraagt voor zijn oranje-blauwe regering. Maar zij kunnen hem daartoe niet verplichten. Enkel de premier kan het vertrouwen vragen op eigen initiatief.

  Eerder op de dag stelde CD&V-voorzitter Wouter Beke nog dat er geen sprake is van een nieuwe regering en dus zou er ook geen nieuwe vertrouwensstemming nodig zijn. Volgens Beke is de oranje-blauwe coalitie 'een bestaande regering waar een partij ontslag heeft uit genomen en een aantal mensen vervangen zijn'.
  Parti Populaire kondigt motie van wantrouwen aan
   
  De Franstalige rechtse Parti Populaire, die een vertegenwoordiger heeft in de Kamer, kondigt aan een motie van wantrouwen te zullen indienen tegen de nieuw samengestelde regering. Dat vernam De Standaard bij de parlementaire fractie van de PP.
   
  De Parti Populaire zegt de motie wellicht woensdag in te dienen, na de debatten in de commissie Binnenlandse Zaken. De partij verwacht dat Michel daar meer uitleg zal geven over zijn minderheidsregering. 'Wij zijn voorstander van nieuwe verkiezingen', zegt fractiemedewerker André Antoine (PP).
   
   
  De Crem: 'Jambon heeft goed beleid gevoerd'
   
  Kersvers minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) wil de lijn van zijn voorganger Jan Jambon voortzetten. De N-VA'er 'heeft een goed beleid gevoerd op vlak van Binnenlandse Zaken', vindt De Crem. 'Ik zal ervoor zorgen dat zijn lijn wordt verdergezet.'
  Premier Charles Michel start dinsdag zijn consultaties met fracties in parlement

  Het kabinet van premier Charles Michel zal maandagmiddag de agenda bepalen en de contacten leggen voor de ontmoeting vanaf dinsdag met de verschillende democratische fracties in het parlement. Dat meldt de woordvoerder van de eerste minister aan Het Nieuwsblad.
  Asielaanvragen
  ‘Er is nog geen instructie gekomen om het quotum van 50 asielaanvragen op te heffen of hoger te leggen. Er is ons wel gevraagd om zo veel mogelijk te doen in functie van de beschikbare capaciteit, zowel bij Vreemdelingenzaken als bij Fedasil', dat zegt Geert De Vulder van Dienst Vreemdelingenzaken. 
   
  Deze ochtend is er al overleg geweest tussen De Block en de directeurs van Vreemdelingenzaken, Fedasil en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen.
  De Block: 'Quota zijn nog niet herbekeken'
   
  'Er is geen richtlijn vertrokken. De quota zijn nog niet herbekeken', zegt de woordvoerder van minister De Block.
   
  Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet het aantal aanmeldingen beperken tot 50 per dag. Een maatregel die De Block zou opheffen, liet ze verstaan na haar nieuwe aanstelling. Toch zal dat dinsdag nog niet het geval zijn, ondanks eerdere berichten in de media dat de beperking zou worden opgeheven.
   
  Maandag stond er opnieuw een lange rij vluchtelingen te wachten aan het Klein Kasteeltje in Brussel. Vrouwen en kinderen kregen voorrang, maar de ongeveer 150 mannen die naar binnen wilden voor een asielaanvraag waren er opnieuw aan voor de moeite. Vele mannen wachten al dagen op de stoep van het aanmeldcentrum en uit protest werd er een spontane sit-in gehouden.
  Premier Michel: 'Twee mogelijkheden: vervroegde verkiezingen en immobilisme of samenwerken tot mei 2019' 
  'Ik ga geen polemiek voeden. Ik ga doen wat ik heb gezegd dit weekend: ik ga het parlement raadplegen.' Dat heeft premier Charles Michel gezegd over de legitimiteit van zijn regering. Ex-N-VA-staatssecretaris Francken had die maandagochtend nog in vraag gesteld. Michel deed zijn uitleg voor de camera's van VRT NWS en VTM Nieuws op de VN-top in Marrakech.
  'We hebben sterke democratische instellingen. Het is eenvoudig: ik ga met de regering de discussie in het parlement voeren. En daar zien wat de mogelijkheden zijn.'
  'Er zijn volgens mij twee mogelijkheden. Ofwel vervroegde verkiezingen - en diegene die dat willen, moeten dat maar duidelijk zeggen. Dat zou al veel klaarheid scheppen. En de enige andere mogelijkheid om een vorm van immobilisme voor een jaar tegen te gaan, dat is een vorm van samenwerking tot de verkiezingen in mei 2019.'
  'Het is mijn taak als premier om in deze moeilijke omstandigheden met verantwoordelijkheid te handelen, conform onze instellingen en de Grondwet.'
   

  De Wever: ‘Democratie niet zomaar opzijschuiven’

  N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het niet meer dan logisch dat de regering opnieuw het vertrouwen vraagt nu zijn partij is weggevallen.
  Beïnvloedt regeringscrisis Antwerpse coalitievorming?
  In Antwerpen onderhandelt Bart De Wever (N-VA) nog steeds om een nieuw stadsbestuur samen te stellen. In Terzake gaf hij aan dat de exit van N-VA uit de federale regering volledig losstaat van die onderhandelingen. Dat terwijl toekomstige coalitiepartner SP.A wel mee een wisselmeerderheid voor de goedkeuring van het VN-Migratiepact heeft geleverd en ook de voormalige regeringspartner Open VLD mee aan tafel zit.
  'De gesprekken gaan verder met SP.A. Wie nu de tafel verlaat, start de stad in grote problemen', waarschuwde hij.
  Een terugkeer van CD&V in de Antwerpse coalitie ligt niet op tafel voor De Wever. 
  Ook Antwerps CD&V-boegbeeld Kris Peeters was duidelijk in Terzake. 'We hebben ons aangeboden en men heeft niet voor ons gekozen. Het is nu aan die partijen.'
  'Op een bepaald moment is gezegd: "jullie zijn niet welkom". Verder heb ik daar niets aan toe te voegen.'
  De socialistische onderhandelaars in Antwerpen hadden voor de exit van N-VA uit de regering-Michel al aangegeven door te gaan met de gesprekken. Maar sommige SP.A-gemeenteraadsleden dreigen als onafhankelijke te gaan zetelen omdat een coalitie met N-VA moeilijk ligt voor hen.
  Herlees hier
  We sluiten de live-berichtgeving (voorlopig) af. Hieronder kan u de politieke ontwikkelingen van de dag herlezen.
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement